Textové pole: Historie firmy Petr Los - Energy & CAM se začala psát 05.04.1995.
Založení firmy bylo logickým vyvrcholením pro zúročení teoretických znalostí a získaných praktických zkušeností u různých tuzemských         i zahraničních firem.
Právě s většinou těchto zahraničních firem byly uzavřeny smlouvy         o vzájemné kooperaci, které přetrvávají do dnešních dnů.
Postupně se i navyšoval počet zaměstnanců, který se nyní ustálil na      5 stálých a 2 externích zaměstnancích. V roce 2007 byla uzavřena smlouva s Integrovanou školou technickou a ekonomickou v Sokolově na výkon praxe pro studenty této školy.
Páteřní činností naší firmy jsou návrhy a realizace automatizačních zařízení a rozvaděčů. S dalším růstem firmy přibylo projektování elektrických zařízení NN,  projektováním elektrických zařízení nízkého napětí, prodejem a montáží ultrafiltračních zařízení pro úpravu pitné       a bazénové vody a přečerpávaček odpadních vod.
Naše firma je mimo jiné držitelem mezinárodního certifikátu SOLARTEUR, který jsme získali po absolvování mezinárodního, česko-německého šesti měsíčního kurzu SOLARTEUR ukončeného zkouškou v německém Lengenfeldu.
Po získání tohoto certifikátu se činnost firmy rozšířila na návrhy, projektování a realizaci alternativních zdrojů energie, převážně v oblasti úspor energií v občanské a průmyslové výstavbě. Jsou to kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, solární ohřev a fotovoltaické elektrárny.
 
Poslední oblastí je osvětlovací technika na bázi úsporných zdrojů světla a alternativních zdrojích napájení těchto svítidel se specializací             na veřejné osvětlení obcí a průmyslových provozů.
 
Textové pole: O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Domů

O nás

Automatizace

Fotovoltaika

Projektová kancelář

Ekologie vod

Reference

Kontakty a mapa

Zabezpečovací syst.

Textové pole:    PETR LOS                                        Tel.: +420 353 590 717
   Revoluční 219                                    Fax.: +420 353 590 717
   Nové Sedlo                                       Email.: petr.los@los-ec.eu
   357 34

Osvětlení